Propietat intel·lectual i llicències Creative Commons: Conceptes bàsics

Què és la propietat intel·lectual? Què són els drets d’autoria? Qui és considerada una persona autora? Què s’entén per obra? Què s’ha de fer per protegit la meua obra? Com puc especificar que em reserve tots els drets de la meua obra? Com puc cedir alguns drets de la meua obra per tal que es puga compartir sense que m’hagen de demanar permís?

Què són les llicències Creative Commons? Quines característiques tenen? Quantes llicències hi ha? Com es marquen les obres amb una llicència Creative Commons?

Totes aquestes preguntes contestades en aquesta fitxa descarregable i imprimible elaborada per l’equip de Coordinació TIC del SICE. Amb permís explícit per copiar, distribuir, i adaptar sempre que es mantinguen les condicions estipulades.

L’objectiu és ajudar a les persones autores de recursos educatius a compartir els seus recursos i, al mateix temps, protegir els seus drets perquè ningú se n’aprofite sense el degut reconeixement. Cal saber que:

  1. Si no hi ha cap indicació, significa “tots els drets reservats”.
  2. El desconeixement sobre el primer punt és més habitual del que es podria esperar.
  3. En conseqüència, convé indicar:
    • Usos permesos o prohibits de l’obra i,
    • Nom, signatura o signe que identifique la persona autora.
  4. Totes les llicències CC obliguen a reconéixer l’autoria.
  5. Si una persona malèvola vol fer un ús fraudulent de l’obra aliena, ho farà igualment, tinga la llicència que tinga, encara que siga una © de Copyright més gran que una casa i per molts impediments tecnològics que es posen.

Deixa un comentari

"edutictac.es