Quant a…

Aquest és un blog personal de Tàfol Nebot. Professor d’educació secundària i biciclista.

Free Software & free cultural works activist. Free as in “free speech”, not as in “free beer”
(Activista pel programari lliure i la cultura lliure. Lliure com a “llibertat d’expressió”, no com a “cervesa gratis”)

"edutictac.es